Konferansen er en del av Otherness-Togetherness-Estetics, et forskningsprosjekt og internasjonalt samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge/campus Notodden, Gdansk Shakespeare Theatre, University of Gdansk, Tischner European University i Krakow, University of Warszawa og Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan. 

I denne konferansen ønsker vi å utforske de mangfoldige spenningene, mulighetene, hindringene og mulighetene som utspiller seg i estetiske læringsprosesser. Estetikk og læring knyttes ofte til kognitive prosesser i individet. Vi ønsker å tilnærme oss estetiske læringsprosesser som kollektive fenomener. 

Konferansen vil ikke gjennomføres digitalt/streames.